dimarts, 5 de juny de 2007

BrainStorm, amb els Drets Universals

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS


Article 5: Ningú serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Juny de 2007, BrainStorm amb els Drets Fonamentals